วัสดุเครื่องจักรกลซีเอ็นซี

เครื่องจักรกลซีเอ็นซีโลหะ

เครื่องจักรกลซีเอ็นซีพลาสติก

ชื่อ

ภาพ

ข้อมูลเพิ่มเติม

POM (เดลริน/อะซีตัล)

เครื่องจักรกลซีเอ็นซีใน POM

ไนลอน (โพลีอะมายด์)

เครื่องจักรกลซีเอ็นซีในไนลอน

ไฟเบอร์ (เทฟลอน)

เครื่องจักรกลซีเอ็นซีใน PTFE

โพลีคาร์บอเนต (PC)

เครื่องจักรกลซีเอ็นซีในโพลีคาร์บอเนต